Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo Nr 102/2018 z dnia 13-06-2018 r. odwołuje się zakaz podlewania ogródków działkowych, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich Odbiorców wody podłączonych do gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żukowo.