Spółka Komunalna Żukowo Sp z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców przystępuje do płukania sieci wodociągowej.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez akredytowane laboratorium oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, od godz. 2300 do 500, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu. Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

O terminach kolejnych płukań będziemy informować w aktualnościach.