W związku z zagrożeniem pandemii COVID-19 oraz z decyzją Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczącą utrzymania bieżącej infrastruktury wodociągowej w sposób zapewniający ludności ciągły i niezawodny dostęp do wody oraz zabezpieczenie infrastruktury ściekowej. Spółka Komunalna Żukowo wstrzymuje wszelkie prace przyłączeniowe związane z wyłączeniem wody.