Informujemy wszystkich Odbiorców, że harmonogram odczytów wodomierzy dostępny jest w zakładce STREFA KLIENTA  → Harmonogram odczytów