W związku z doniesieniami medialnymi i wpisami w mediach społecznościowych, Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, że w wodzie dostarczanej  mieszkańcom gminy Żukowo  nie występują niebezpieczne dla zdrowia i życia bakterie.

Woda dostarczana naszym odbiorcom,   spełnia rygorystyczne wymogi dla wody przeznaczonej do spożycia, określone przepisami prawa. Jakość wody i jej parametry są stale  kontrolowane począwszy od wydobycia, poprzez etap uzdatniania a także bezpośrednio w sieciach wodociągowych. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o. wykonuje okresowe badania wody w akredytowanych laboratoriach. Dodatkowo, niezależnie kontrole jakości wody, dostarczanej mieszkańcom Gminy Żukowo, prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach.

Publikowane i rozpowszechniane w sieci  informacje, jakoby woda dostarczana przez Spółkę miałaby stanowić zagrożenie dla mieszkańców, nie znajduje potwierdzenia w analizach prowadzonych przez Spółkę oraz instytucjach niezależnych.

W przypadku jednak powzięcia informacji o występowaniu  nieprawidłowości w jakości dostarczanej wody, fakt ten należy zgłosić do Spółki, która podejmie kroki w celu rzetelnego zweryfikowania  miejsca i przyczyn tych nieprawidłowości.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Spółka w ostatnich latach, zainwestowała niespełna 10 mln zł, w unowocześnienie i  rozbudowę  stacji uzdatniania wody, oraz prowadzi dalsze inwestycje, mające na celu podniesienie jakości dostarczanej wody. Dlatego  z przykrością patrzymy na rozpowszechniane nieprawdziwe informacje, które wprowadzają dezinformację i budzą niepotrzebne obawy mieszkańców co do jakości spożywanej wody.

Przypominamy także, że Spółka, jako podmiot komunalny, działający w sposób przejrzysty oraz stawiający na otwartą komunikację ze społecznością lokalną, na bieżąco udostępnia na swojej stronie internetowej aktualne wyniki badań laboratoryjnych http://skzukowo.pl/strefa-klienta/jakosc-i-twardosc-wody.