Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje , że nie zajmuje się wodami opadowymi.