PROŚBA O NIEPODLEWANIE OGRÓDKÓW

Spółka Komunalna Żukowo Sp z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Żukowo o niepodlewanie ogródków i upraw z wodociągu komunalnego. Ponadnormatywny pobór wody w okresie wiosenno-letnim, skutkuje obniżeniem ciśnienia wody lub nawet okresowym brakiem w jej dostawie dla mieszkańców. W trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych prosimy o NIEPODLEWANIE upraw rolnych oraz ogródków w godzinach od 8.00 do 22.00.

Odwołanie zakazu podlewania

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo Nr 102/2018 z dnia 13-06-2018 r. odwołuje się zakaz podlewania ogródków działkowych, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich Odbiorców wody podłączonych do gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żukowo.

 

Komunikat z Centrum Zarządzania Kryzysowego

Otrzymaliśmy informację z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, które zwraca uwagę mieszkańcom zasilanym z ujęcia wody w Baninie na zagrożenia jakie niosą ze sobą brak wody oraz bardzo niskie ciśnienie w sieci wodociągowej. Bardzo niskie ciśnienie w sieci powoduje brak wody w hydrantach przeciwpożarowych co stwarza zagrożenie dla mienia okolicznych mieszkańców.  Po raz kolejny w trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostępu do wody dla celów socjalno bytowych oraz przeciwpożarowych zwracamy się z prośbą o niepodlewanie ogródków.

ZAKAZ PODLEWANIA

W związku z przedłużającym się okresem suszy, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych oraz ze względu na zagrożenie jakie niesie za sobą brak wody w hydrantach przeciwpożarowych, zarządzeniem burmistrza z dnia 09-06-2018r. wprowadza się zakaz podlewania ogródków działkowych, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich Odbiorców podłączonych do gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żukowo.

Powyższy zakaz obowiązuje od 09.06.2018 r. do odwołania.

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,76659.html

 

Zbiorniki retencyjne w Chwaszczynie

Uprzejmie informujemy, że na stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie funkcjonują zbiorniki retencyjne, które służą do magazynowania wody pitnej. Ich funkcjonowanie ma za zadanie wyrównać deficyty wody i zapewnić ciągłość dostaw wody w gminnym systemie wodociągowym w okresach maksymalnego rozbioru wody.