INFORMACJA!!!

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że nie zajmuje się wodami opadowymi.