Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA ZBIORNIKÓW DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI BANINO, CHWASZCZYNO, SKRZESZEWO

 

 

W maju 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zakończyła prace polegające na budowie 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia w miejscowości Banino (2szt.), Chwaszczyno (2szt.) i Skrzeszewo (2szt.).

 

Zadaniem zbiorników retencyjnych wody pitnej jest wyrównanie deficytu wody oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody w gminnym systemie wodociągowym w okresach maksymalnego rozbioru wody, co widocznie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Budowa zbiorników poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez około 15 500 osób.

 

Łączny koszt robót budowlanych: 2 377 509,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 232 245,88 zł

 

 

 

 

Fot.1. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Baninie

 

 

Fot.2. Zestaw pompowy zakupiony w ramach budowy zbiorników retencyjnych w Baninie

 

 

Fot.3. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Skrzeszewie

 

 

Fot.4. Zestaw pompowy zakupiony w ramach budowy zbiorników retencyjnych w Skrzeszewie

 

 

Fot.5. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Chwaszczynie