Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŻUKOWO DLA CZĘŚCI M. RĘBIECHOWO, CZAPLE I LEŹNO

 

 

Rozpoczynamy kolejny etap prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Żukowo. Roboty prowadzone będą w miejscowościach Rębiechowo, Czaple i Leźno. Jest to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w skali całego projektu i z tego powodu podzielone zostało na 4 części.

 

16 lipca 2018 r. podpisano umowy na pierwsze dwie części.

Wykonawcami robót są:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc - wykonawca Części 1 (Etap I);   - kierownik budowy Radosław Romaniuk tel. 505-256-656

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk – wykonawca Części 2 (Etap II). - kierownik budowy Tomasz Cwaliński tel. 603-598-285

 

Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu/wrześniu i potrwają do końca stycznia 2019 r.

 

Poniżej zamieszczono załącznik graficzny przedstawiający zakres planowanych prac:

 

Pozostały zakres robót budowlanych tj. Część 3 (Etap I) i Część 4 (Etap II) zostanie ogłoszony w drodze postępowania przetargowego w IV kwartale 2018 r. z planowanym terminem wykonania do końca  I kwartału 2020 r.