Modernizacja wodociągu w Chwaszczynie’’

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. GDYŃSKIEJ, POLNEJ I REWERENDA W MIEJSCOWOŚCI CHWASZCZYNO

 

Ruszyła modernizacja sieci wodociągowej o długości 2,79 km wzdłuż ulicy Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda w miejscowości Chwaszczyno.

 

Obecnie sieć wodociągowa jest w złym stanie technicznym, na skutek pęknięć rur dochodzi do wycieków i awarii powodujących straty wody, przerwy w dostawach wody lub obniżenie ciśnienia. Modernizacja sieci usprawni funkcjonowanie wodociągu, zminimalizuje przerwy w dostawach wody oraz poprawi parametry fizykochemiczne (zapach, smak, barwę). Ponadto ograniczenie awaryjności systemu i strat wody będzie też przyczyniać się do jej oszczędności. Wariant ten w największym stopniu wpłynie zatem na podniesienie warunków bytowych i standardu życia mieszkańców.

 

Wykonawcą robót jest ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu.

 

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizacja - Rębiechowo, Czaple, Leźno

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŻUKOWO DLA CZĘŚCI M. RĘBIECHOWO, CZAPLE I LEŹNO

 

 

Rozpoczynamy kolejny etap prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Żukowo. Roboty prowadzone będą w miejscowościach Rębiechowo, Czaple i Leźno. Jest to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w skali całego projektu i z tego powodu podzielone zostało na 4 części.

 

16 lipca 2018 r. podpisano umowy na pierwsze dwie części.

Wykonawcami robót są:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc - wykonawca Części 1 (Etap I);

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk – wykonawca Części 2 (Etap II).

 

Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu/wrześniu i potrwają do końca stycznia 2019 r.

 

Poniżej zamieszczono załącznik graficzny przedstawiający zakres planowanych prac:

 

Pozostały zakres robót budowlanych tj. Część 3 (Etap I) i Część 4 (Etap II) zostanie ogłoszony w drodze postępowania przetargowego w IV kwartale 2018 r. z planowanym terminem wykonania do końca II kwartału 2019 r.

Narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

a)   specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub

b)   elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci)

 

 

Zbiorniki retencyjne

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA ZBIORNIKÓW DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI BANINO, CHWASZCZYNO, SKRZESZEWO

 

 

W maju 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zakończyła prace polegające na budowie 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia w miejscowości Banino (2szt.), Chwaszczyno (2szt.) i Skrzeszewo (2szt.).

 

Zadaniem zbiorników retencyjnych wody pitnej jest wyrównanie deficytu wody oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody w gminnym systemie wodociągowym w okresach maksymalnego rozbioru wody, co widocznie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Budowa zbiorników poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez około 15 500 osób.

 

Łączny koszt robót budowlanych: 2 377 509,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 232 245,88 zł

 

 

 

 

Fot.1. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Baninie

 

 

Fot.2. Zestaw pompowy zakupiony w ramach budowy zbiorników retencyjnych w Baninie

 

 

Fot.3. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Skrzeszewie

 

 

Fot.4. Zestaw pompowy zakupiony w ramach budowy zbiorników retencyjnych w Skrzeszewie

 

 

Fot.5. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Chwaszczynie

 

Opis projektu

 

                                                               „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

 

26 stycznia 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” (umowa nr nr POIS.02.03.00-00-0088/17-00). Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Gdańsk, w miejscowościach położonych na terenie Gminy Żukowo: Żukowie, Borkowie, Pępowie, Baninie, Tuchomiu, Chwaszczynie oraz w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie.

 

Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez realizację pełnego wariantu inwestycyjnego składającego się z 7 zadań, które łącznie obejmują:

 

- budowę 82,6 km sieci kanalizacyjnej,

- budowę 43 m i modernizację 2,78 km wadliwych odcinków sieci wodociągowej,

- budowę 6 zbiorników na wodę w miejscowościach Chwaszczyno, Banino i Skrzeszewo,

- zakup specjalistycznego taboru do eksploatacji sieci.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska ok. 3239 mieszkańców Gminy. Budowa sieci wodociągowej umożliwi podłączenie planowanej przepompowni ścieków, a budowa 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Chwaszczynie, Baninie i Skrzeszewie poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez 15 534 osób. Planowanym efektem projektu jest również oszczędności wody w ilości ok. 450m³/rok poprzez naprawę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej o długości 2,79km. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku.

 

Wartość projektu wynosi 87 116 837, 98 zł.

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 45 227 949,25 zł.

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INWESTYCJI:

 

l.p.

ZADANIA

Mapy - pobierz

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Żukowo, Borkowo

 

1.1.

Część I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w zakresie Części I – Żukowo, Borkowo, Zadanie 1 – Żukowo – rejon ul. Jabłoniowej, obszar pomiędzy ulicami Batorego i Prusa

mapa.1,mapa.2,mapa.3 mapa.4 ,  mapa.5 .

1.2.

 

Część i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w zakresie Części i – Żukowo, Borkowo, Zadanie 2 – Borkowo – rejon ul. Nowowiejskiej, Pod Elżbietowo, Głębokiej i ulic przyległych oraz po drugiej stronie ul. Kartuskiej, ulice: Spacerowa, Radosna, Kolonijna, Polna

mapa.1,mapa.2,mapa.3

mapa.4,mapa.5,mapa.6

mapa.7,mapa.8,mapa.9

1.3.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej rejon ul. Kartuskiej i Spacerowej w Borkowie

        mapa.1 .

1.4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie; rejon ul. Nowowiejskiej i Elżbietańskiej

        mapa.1 .

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Pępowo

2.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pępowie: Zad. 1 rejon ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Lipowej, Gdańskiej, Armii Krajowej

    mapa.1,mapa.2 .

2.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pępowie: Zad. 2 rejon ul. Słoneczne Tarasy, Armii Krajowej

         mapa.1 .

2.3.

Część II – Pępowo - ulice Gdańska, Lipowa, Staszica, Chłopska, Górna oraz ulice do nich przyległe

 

3

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Banino w obrębie ulic: Diamentowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jesionowej, Balladyny, Lawendowej, Malinowej, Leśnej, Kolejowej i Lipowej

mapa.1,mapa.2,mapa.3

mapa.4,mapa.5,mapa.6

mapa.7,mapa.8,mapa.9

4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Tuchom

4.

Części IV – Tuchom lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa i ul. Wodnika, z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11,

m12,m13,m14,m15,

m16,m17,m18,m19,

m20,m21.

5

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żukowo dla części m. Rębiechowo, Czaple i Leźno

5.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach (etap I)

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11,

m12,m13.

5.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach (etap II)

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11.

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

6.1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Chwaszczyno

 mapa.1,mapa.2,mapa.3

 mapa.4 .

6.2.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno

           mapa.1.

6.3.

Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Polna i Rewerenda w Chwaszczynie

     mapa.1 , mapa.2 .

7

Budowa zbiorników do podnoszenia ciśnienia w m. Banino, Chwaszczyno, Skrzeszewo

7.1.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Banino

 

7.2.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Chwaszczyno

 

7.3.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Skrzeszewo

 

 

 

1. Harmonogram realizacji projektu