Kanalizacja w Tuchomiu

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TUCHOMIU

 

Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w miejscowości Tuchom (lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa, ul. Wodnika) z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie”

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak z siedzibą w miejscowości Sierakowice.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 11500 mb;

 • budowę przykanalików do granic działek i posesji – ok 1410 mb;

 • budowę sieci kanalizacji tłocznej - ok 5350 mb;

 • budowę przepompowni ścieków – 7 kpl.;

 

Załącznik graficzny inwestycji:

mapa

 

Przebudowa przepompowni ścieków w Żukowie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

  

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ŻUKOWIE

 

 Informujemy, że dnia 27 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie”

 

Wykonawcą robót jest Stanisław Hirsz, Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „HIRSZ” z siedzibą w miejscowości Stężyca.

 

 Inwestycja obejmuje:

  

 • Budowę nowej studni przepompowi ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym;

 • Budowę bramownicy stalowej z wciągarką elektryczną do wyciągania pomp;

 • Budowę zadaszenia nad stanowiskiem pomp;

 • Budowę komory rozdzielczej rurociągów tłocznych wraz z wyposażeniem;

 • Budowę komory rozdzielczej rurociągów grawitacyjnych wraz z wyposażeniem;

 • Przebudowę istniejącego kolektora tłocznego wraz z włączeniem do istniejącego rurociągu DN 400;

 • Przebudowę istniejących komór rozdziału i odpływów do zbiorników otwartych;

 • Budowę nowego piaskownika (kanału betonowego) wraz z separatorem piasku i wykonanie obejścia awaryjnego;

 • Wymianę kraty ręcznej na nową;

 • Budowę nowego budynku dla kraty i piaskownika;

 • Budowę nowego budynku murowanego i wyposażenie go w nowe szafy sterownicze dla przepompowni, kraty i piaskownika oraz w „SZR”;

 • Wymianę części ogrodzenia na nowe;

 • Przebudowę studni wodomierzowej i doprowadzenie wody do ciągów technologicznych kraty i przepompowni ścieków;

 • Utwardzenie dojazdów i oświetlenie terenu;

 • Renowacja i remont osadników otwartych wraz z wyposażeniem;

 • Likwidacja części obiektów na terenie objętym projektem.

 

Przewidywany termin zakończenia zadania: grudzień 2019 r.

 

Modernizacja wodociągu w Chwaszczynie’’

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. GDYŃSKIEJ, POLNEJ I REWERENDA W MIEJSCOWOŚCI CHWASZCZYNO

 

Ruszyła modernizacja sieci wodociągowej o długości 2,79 km wzdłuż ulicy Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda w miejscowości Chwaszczyno.

 

Obecnie sieć wodociągowa jest w złym stanie technicznym, na skutek pęknięć rur dochodzi do wycieków i awarii powodujących straty wody, przerwy w dostawach wody lub obniżenie ciśnienia. Modernizacja sieci usprawni funkcjonowanie wodociągu, zminimalizuje przerwy w dostawach wody oraz poprawi parametry fizykochemiczne (zapach, smak, barwę). Ponadto ograniczenie awaryjności systemu i strat wody będzie też przyczyniać się do jej oszczędności. Wariant ten w największym stopniu wpłynie zatem na podniesienie warunków bytowych i standardu życia mieszkańców.

 

Wykonawcą robót jest ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu.

 

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizacja - Rębiechowo, Czaple, Leźno

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŻUKOWO DLA CZĘŚCI M. RĘBIECHOWO, CZAPLE I LEŹNO

 

 

Rozpoczynamy kolejny etap prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Żukowo. Roboty prowadzone będą w miejscowościach Rębiechowo, Czaple i Leźno. Jest to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w skali całego projektu i z tego powodu podzielone zostało na 4 części.

 

16 lipca 2018 r. podpisano umowy na pierwsze dwie części.

Wykonawcami robót są:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc - wykonawca Części 1 (Etap I);   - kierownik budowy Radosław Romaniuk tel. 505-256-656

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk – wykonawca Części 2 (Etap II). - kierownik budowy Tomasz Cwaliński tel. 603-598-285

 

Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu/wrześniu i potrwają do końca stycznia 2019 r.

 

Poniżej zamieszczono załącznik graficzny przedstawiający zakres planowanych prac:

 

Pozostały zakres robót budowlanych tj. Część 3 (Etap I) i Część 4 (Etap II) zostanie ogłoszony w drodze postępowania przetargowego w IV kwartale 2018 r. z planowanym terminem wykonania do końca  I kwartału 2020 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona www.skzukowo.pl używa ciasteczek (plików cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Możecie Państwo sami i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych: