Modernizacja wodociągu w Chwaszczynie’’

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. GDYŃSKIEJ, POLNEJ I REWERENDA W MIEJSCOWOŚCI CHWASZCZYNO

 

Ruszyła modernizacja sieci wodociągowej o długości 2,79 km wzdłuż ulicy Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda w miejscowości Chwaszczyno.

 

Obecnie sieć wodociągowa jest w złym stanie technicznym, na skutek pęknięć rur dochodzi do wycieków i awarii powodujących straty wody, przerwy w dostawach wody lub obniżenie ciśnienia. Modernizacja sieci usprawni funkcjonowanie wodociągu, zminimalizuje przerwy w dostawach wody oraz poprawi parametry fizykochemiczne (zapach, smak, barwę). Ponadto ograniczenie awaryjności systemu i strat wody będzie też przyczyniać się do jej oszczędności. Wariant ten w największym stopniu wpłynie zatem na podniesienie warunków bytowych i standardu życia mieszkańców.

 

Wykonawcą robót jest ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu.

 

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorniki retencyjne

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA ZBIORNIKÓW DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI BANINO, CHWASZCZYNO, SKRZESZEWO

 

 

W maju 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. zakończyła prace polegające na budowie 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia w miejscowości Banino (2szt.), Chwaszczyno (2szt.) i Skrzeszewo (2szt.).

 

Zadaniem zbiorników retencyjnych wody pitnej jest wyrównanie deficytu wody oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody w gminnym systemie wodociągowym w okresach maksymalnego rozbioru wody, co widocznie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Budowa zbiorników poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez około 15 500 osób.

 

Łączny koszt robót budowlanych: 2 377 509,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 232 245,88 zł

 

 

 

 

Fot.1. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Baninie

 

 

Fot.2. Zestaw pompowy zakupiony w ramach budowy zbiorników retencyjnych w Baninie

 

 

Fot.3. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Skrzeszewie

 

 

Fot.4. Zestaw pompowy zakupiony w ramach budowy zbiorników retencyjnych w Skrzeszewie

 

 

Fot.5. Zbiorniki retencyjne wody pitnej w Chwaszczynie

 

Kanalizacja - Rębiechowo, Czaple, Leźno

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŻUKOWO DLA CZĘŚCI M. RĘBIECHOWO, CZAPLE I LEŹNO

 

 

Rozpoczynamy kolejny etap prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Żukowo. Roboty prowadzone będą w miejscowościach Rębiechowo, Czaple i Leźno. Jest to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w skali całego projektu i z tego powodu podzielone zostało na 4 części.

 

16 lipca 2018 r. podpisano umowy na pierwsze dwie części.

Wykonawcami robót są:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc - wykonawca Części 1 (Etap I);   - kierownik budowy Radosław Romaniuk tel. 505-256-656

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk – wykonawca Części 2 (Etap II). - kierownik budowy Tomasz Cwaliński tel. 603-598-285

 

Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu/wrześniu i potrwają do końca stycznia 2019 r.

 

Poniżej zamieszczono załącznik graficzny przedstawiający zakres planowanych prac:

 

Pozostały zakres robót budowlanych tj. Część 3 (Etap I) i Część 4 (Etap II) zostanie ogłoszony w drodze postępowania przetargowego w IV kwartale 2018 r. z planowanym terminem wykonania do końca II kwartału 2019 r.

Narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

a)   specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub

b)   elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci)