Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

 

 UWAGA!!! Zmiana terminu składania prac do dnia 31 maja 2019 r.

 

Miejsce składania prac zostanie określone indywidualnie przez daną szkołą.

Regulamin konkursu plastycznego:

,,plik do pobrania – PDF’’

zmiana regulaminu - plik do pobrania