- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1   - Formularz oferty

- Załącznik nr 2   - Oświadczenia wykonawcy

- Załącznik nr 3   - Oświadczenie (grupa kapitałowa)

- Załącznik nr 4   - Wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 5   - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Załącznik nr 6   - Wzór umowy

- Załącznik nr 7   - Dokumentacja

 Zadanie nr 1:

 1. Projekt budowlany

 2. Projekt wykonawczy

 3. Uzgodnienia

 4. STWiORB

 5. wycinka drzew

 6. Inwentaryzacja nawierzchni

 7. Projekt organizacji ruchu

Zadanie nr 2:

 1. Inwentaryzacja nawierzchni

 2. Projekt budowlany

      a.Borkowo PB Starosta , b.Borkowo PB Wojewoda

 3. Projekt organizacji ruchu

 4. Projekt wykonawczy

 5. STWiORB

 6. Uzgodnienia

    a.Uzgodnienia - Starosta , b.Uzgodnienia - Wojewoda

 7. Wycinka drzew

 Zadanie nr 3:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

3. STWiORB

4. Uzgodnienia branżowe

 Zadanie nr 4: 

1. Projekt budowlany Starosta

2. Projekt budowlany Wojewoda

3. Projekt wykonawczy

4. Uzgodnienia

 Badania geotechniczne:

1. Borkowo Przepompownie

2. Żukowo Przepompownie

3. Geotechniczne warunki posadowienia Borkowo ul. Elżbietańska

4. Geotechniczne warunki posadowienia Borkowo ul. Spacerowa

5. Geotechniczne warunki posadowienia Żukowo-Borkowo

- Załącznik nr 8 - plik JEDZ z rozszerzeniem XML

- Załącznik nr 9   - Wizualizacja włazu

 

- ZMIANA TREŚCI SIWZ 1

- ZMIANA TREŚCI SIWZ 2

- Zał. nr 1 do zmiany SIWZ 2 - Mapa S4

- Zał. nr 2 do zmiany SIWZ 2 - Mapa poglądowa (orientacja)

- Zał. nr 3 do zmiany SIWZ 2 - Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy)  UWAGA!!!

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (SPROSTOWANIE)

- ZMIANA TREŚCI SIWZ 3

- Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty) UWAGA!!!

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (SPROSTOWANIE)

 

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY