- Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych i klasycznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro

- Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych

- Regulamin pracy komisji przetargowej