Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŻUKOWIE I BORKOWIE

 

Informujemy, że od stycznia 2019 r. rozpoczną się prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Żukowo na terenie miejscowości Żukowo i Borkowo.

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak.

 

W skład w/w inwestycji wchodzi:

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żukowie – rejon ul. Przyjaznej, Pod Elżbietowo ul. Jabłoniowej oraz obszar pomiędzy ulicami Batorego i Prusa obejmująca:

 

 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok 2050 mb;

 • przykanaliki do granic działek – ok 650 mb;

 • rurociąg kanalizacji tłocznej - ok 520 mb;

 • budowę tłoczni ścieków P1.

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie – rejon ul. Nowowiejskiej, Elżbietańskiej, Pod Elżbietowo, Głębokiej i ulic przyległych oraz rejon ul. Spacerowej, Radosnej, Kolonijnej, Polnej obejmująca:

 

 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok 7550 mb;

 • przykanaliki do granic działek – ok 1350 mb;

 • rurociąg kanalizacji tłocznej - ok 2480 mb;

 • budowę tłoczni ścieków P1, P2, P4, P6;

 • budowę przepompowni ścieków P1, P3, P5.

 

 

Zakończenie prac przewiduje się na grudzień 2019 r.

 

Poniżej zamieszczono załącznik graficzny przedstawiający zakres planowanych prac.