Informacja o zakupie agregatów

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, iż dokonaliśmy zakupu oraz montażu fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych wolnostojących dla zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Leźnie, Niestępowie i Skrzeszewie.

Szczegółowe informacje w zakładce ,,INWESTYCJE’’.

Wymiana wodomierzy mechanicznych na ultradźwiękowe

 

 

Szanowni Odbiorcy uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Spółka Komunalna Żukowo Spółka z o. o. rozpoczęła montaż wodomierzy ultradźwiękowych. Przedmiotowe urządzenia posiadają możliwość zdalnego odczytu, który umożliwi rzeczywiste rozliczanie naszych Odbiorców. Wymiany wodomierzy rozpoczną się od dnia 27.02.2018r. od północnej części Gminy Żukowo. Pierwsze wymiany zaplanowano w miejscowości Banino na następujących ulicach: Borowieckiej, Sosnowej, Wierzbowej, Brzozowej, Kasztanowej, Cedrowej, Klonowej, Żeglarskiej i Dębowej.

 

 

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że stawki za zużytą wodę oraz odprowadzone ścieki nie zmieniły się od stycznia 2018r. Jednocześnie chcemy zdementować krążące pogłoski o wprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe podwyżkach. Zgodnie z Uchwałą NR XXXI/350/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 13 grudnia 2016r stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowo zostały ustalone na okres 01.01.2017r. - 30.06.2018r.

PROJEKT UNIJNY

 Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, iż dnia 26 stycznia 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0088/17-00, Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie.

Opis w/w zadania objętego dofinansowaniem znajduje się w zakładce Projekt Unijny.

INFORMACJA!!!

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że nie zajmuje się wodami opadowymi.