Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o. prosi o dokonanie rozliczenia rzeczywistego do dnia 28.12.2017r. Odbiorcy, którzy nie rozliczą się za świadczone usługi w określonym terminie, otrzymają  fakturę wystawioną według średniego zużycia wody. Przedmiotowa prośba nie dotyczy Odbiorców rozliczonych w miesiącu grudniu bieżącego roku.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca konta bankowego

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2017r. nastąpiło zamknięcie konta bankowego BS Tczew O/Żukowo.

 

 Prosimy o dokonywanie wpłat na konta BS Kościerzyna, widniejące na fakturach wystawianych od 01.04.2017r.

 

INFORMACJA!!!

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że nie zajmuje się wodami opadowymi.