Tytuł Opublikowano
ZP/5/R/20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 201 04 sierpień 2020
ZP/3/U/20 Obsługa geodezyjna Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o. 26 marzec 2020
ZP/2/D/20 Sukcesywna dostawa płyt drogowych wielootworowych typu jomb oraz materiałów chodnikowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o. 03 luty 2020
ZP/1/R/20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pępowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” ... 20 styczeń 2020
ZP/8/U/19 Naprawy bieżące oraz usługi wulkanizacyjne w maszynach i pojazdach będacych w użytkowaniu Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o. 10 grudzień 2019
ZP/6/D/19 - Zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i dwóch posypywarek ciągnionych z opcja wykupu 06 listopad 2019
ZP/5/R/19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pępowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3. 13 wrzesień 2019
ZP/5/D/19 - Sukcesywna dostawa materiałów wodno - kanalizacyjnych 30 kwiecień 2019
ZP/4/R/19 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach... 06 luty 2019
ZP/3/R/19 - Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ... 21 styczeń 2019