Tytuł Opublikowano
ZP/12/R/20 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3. 04 styczeń 2021
ZP/6/D/20 - Sukcesywna dostawa sypkich materiałów drogowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 31 grudzień 2020
ZP/10/R/20 - Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo 23 grudzień 2020
ZP/9/R/20 - Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z remontami dróg na terenie gminy Żukowo 22 grudzień 2020
ZP/13/D/20 - Zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z opcją wykupu 17 grudzień 2020
ZP/8/D/20 - Sukcesywna dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 01 grudzień 2020
ZP/4/R/20 - Wykonanie remontu elementów prefabrykowanych dróg gminnych na terenie gminy Żukowo 20 październik 2020
ZP/7/U/20 - Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów na terenie sołectwa Małkowo i części miasta Żukowo. 13 październik 2020
ZP/5/R/20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 201 04 sierpień 2020
ZP/3/U/20 Obsługa geodezyjna Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o. 26 marzec 2020