Tytuł Opublikowano
ZP/8/U/19 Naprawy bieżące oraz usługi wulkanizacyjne w maszynach i pojazdach będacych w użytkowaniu Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o. 10 grudzień 2019
ZP/6/D/19 - Zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i dwóch posypywarek ciągnionych z opcja wykupu 06 listopad 2019
ZP/5/R/19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pępowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3. 13 wrzesień 2019
ZP/5/D/19 - Sukcesywna dostawa materiałów wodno - kanalizacyjnych 30 kwiecień 2019
ZP/4/R/19 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach... 06 luty 2019
ZP/3/R/19 - Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ... 21 styczeń 2019
ZP/2/D/19 - Sukcesywna dostawa materiałów drogowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 16 styczeń 2019
ZP/1/R/19 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchom z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo ... 10 styczeń 2019
ZP/18/D/18 - Sukcesywna dostawa ulicowskazów i znaków drogowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 13 grudzień 2018
ZP/17/D/18 - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 15 listopad 2018