Tytuł Opublikowano
ZP/11/R/18 - Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Program 06 lipiec 2018
ZP/10/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów chodnikowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 19 czerwiec 2018
ZP/9/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów chodnikowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 05 czerwiec 2018
ZP/8/R/18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” 23 maj 2018
ZP/6/D/18 - Sukcesywna dostawa płyt drogowych wielootworowych typu jomb 18 kwiecień 2018
ZP/7/D/18 - Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” 16 kwiecień 2018
ZP/5/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów wodno - kanalizacyjnych (rury) 16 kwiecień 2018
ZP/4/R/18 - Wykonanie remontu elementów prefabrykowanych dróg gminnych na terenie gminy Żukowo 05 kwiecień 2018
ZP/3/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów wodno - kanalizacyjnych 16 luty 2018
ZP/2/R/18 - Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z remontami dróg na terenie gminy Żukowo 06 luty 2018