Tytuł Opublikowano
ZP/13/R/18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukowo - Borkowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działani 20 sierpień 2018
ZP/12/R/18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo 14 sierpień 2018
ZP/11/R/18 - Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Program 06 lipiec 2018
ZP/10/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów chodnikowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 19 czerwiec 2018
ZP/9/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów chodnikowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 05 czerwiec 2018
ZP/8/R/18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” 23 maj 2018
ZP/6/D/18 - Sukcesywna dostawa płyt drogowych wielootworowych typu jomb 18 kwiecień 2018
ZP/7/D/18 - Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” 16 kwiecień 2018
ZP/5/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów wodno - kanalizacyjnych (rury) 16 kwiecień 2018
ZP/4/R/18 - Wykonanie remontu elementów prefabrykowanych dróg gminnych na terenie gminy Żukowo 05 kwiecień 2018