Inne usługi

 

Cennik usług świadczonych przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp z o.o.

 

Lp

Opis usługi

Cena netto

1

Plombowanie wodomierza

56,91 zł

2

Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

2a

do 100 mb

65,04 zł

2b

do 500 mb

121,95 zł

2c

powyżej 500 mb

wg indywidualnej kalkulacji

3

Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji technicznej inwestycji liniowych innych branż

3a

do 500 mb

65,04 zł

3b

powyżej 500 mb

wg indywidualnej kalkulacji

4

Uzgodnienie planu zagospodarowania działki oraz lokalizacji obiektów budowlanych

65,04 zł

5

Odbiór sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

178,86 zł

6

Niedokonanie odbioru z winy wykonawcy

81,30 zł

7

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy

7a

ø 15

117,89 zł

7b

ø 20

130,08 zł

7c

pozostałe wodomierze

wg indywidualnej kalkulacji

 

8

Pozostałe usługi nie wymienione w powyższym cenniku

wg indywidualnej kalkulacji

 

 Koszty odcięcia i uczynienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do celów windykacyjnych

 

Lp

Opis usługi

Cena netto

1

Koszty zamknięcia przyłącza wodociągowego na zasuwie domowej

100,00 zł

2

Przywrócenie dostawy wody – otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

100,00 zł

3

Demontaż wodomierza spowodowany windykacja należności

140,00 zł

4

Montaż wodomierza wraz z plombowaniem

140,00 zł

 

W sytuacji, gdy zamknięcie oraz ponowne uczynienie przyłącza wodociągowego wymagać będzie podjęcia innych prac niż wyżej wymienione, kalkulowane będą indywidualnie.

5

 Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej

150,00 zł

6

Uczynnienie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej

150,00 zł

 

 

W sytuacji, gdy zamknięcie oraz ponowne uczynienie przyłącza kanalizacyjnego wymagać będzie podjęcia innych prac niż wyżej wymienione, kalkulowane będą indywidualnie.

7

Koszty wyjazdu pracownika, oddelegowanego w celu zamknięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, któremu dłużnik ureguluje całość zadłużenia

45,00 zł