Tytuł Opublikowano
ZS/2/R/21 - Wykonywanie przewiertów sterowanych dla robót wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Żukowo na potrzeby robót realizowanych przez Spółkę Komunalną Żukowo 18 styczeń 2021
ZS/1/R/21 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pępowo wraz z budową przyłącza wodociągowego, kabla światłowodowego i uzbrojeniem studni głębinowych nr 2A, 5 i 6 w Pępowie 08 styczeń 2021
ZS/7/U/20 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. 3 Maja wraz z budową dwóch kolektorów tłocznych oraz z wewnętrzną linią zasilania. 07 październik 2020
ZS/6/U/20 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. 3 Maja wraz z budową dwóch kolektorów tłocznych oraz z wewnętrzną linią zasilania. 25 wrzesień 2020
ZS/4/D/20 Dostawa pomp głębinowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie 20 lipiec 2020
ZS/2/D/20 Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie 25 czerwiec 2020
ZS/3/D/20 Sukcesywna dostawa pomp głębinowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie 25 czerwiec 2020
ZS/1/D/20 Sukcesywna dostawa pomp głębinowych oraz zakup i dostawa pomp ściekowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie 11 maj 2020
ZS/16/U/19 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo w miejscowości Przyjaźń, Otomino, Lniska z włączeniem nowoprojektowanej sieci do kolektora grawitacyjnego DN250 w Leźnie wraz z ... 15 listopad 2019
ZS/15/U/19 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo w miejscowości Przyjaźń, Otomino, Lniska z włączeniem nowoprojektowanej sieci do kolektora grawitacyjnego DN250 w Leźnie wraz z ... 30 październik 2019