Tytuł Opublikowano
ZS/6/U/20 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. 3 Maja wraz z budową dwóch kolektorów tłocznych oraz z wewnętrzną linią zasilania. 25 wrzesień 2020
ZS/4/D/20 Dostawa pomp głębinowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie 20 lipiec 2020
ZS/2/D/20 Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie 25 czerwiec 2020
ZS/3/D/20 Sukcesywna dostawa pomp głębinowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie 25 czerwiec 2020
ZS/1/D/20 Sukcesywna dostawa pomp głębinowych oraz zakup i dostawa pomp ściekowych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie 11 maj 2020
ZS/16/U/19 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo w miejscowości Przyjaźń, Otomino, Lniska z włączeniem nowoprojektowanej sieci do kolektora grawitacyjnego DN250 w Leźnie wraz z ... 15 listopad 2019
ZS/15/U/19 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo w miejscowości Przyjaźń, Otomino, Lniska z włączeniem nowoprojektowanej sieci do kolektora grawitacyjnego DN250 w Leźnie wraz z ... 30 październik 2019
ZS/14/D/19 - Suckesywna dostawa wodomierzy ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu 09 październik 2019
ZS/13/U/19 - Usuwanie awarii na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowę sieci z przyłączami 28 czerwiec 2019
ZS/12/D/19 - Najem systemu dozującego oraz sondy pomiarowej wraz z sukcesywną dostawą preparatu przeciw zagniwaniu ścieków 24 czerwiec 2019